Laatste Update:
30-05-2004

MDFORUM:
Huishoudelijk Reglement & FAQOver Yahoogroups en Mdforum

 • "Yahoogroups.com" levert GRATIS mailinglisten (verder "groep(en)" genoemd), als men tenminste de kleine, niet hinderlijke reclame onderaan accepteert.  Deze reclame, zo bleek uit onze enquête, wordt als weinig hinderlijk ervaren: meestal onbekende firma's, niet voor de Belgische markt, geen opdringerig gedoe, vooral ook omwille van het feit dat we "non-text portions" automatisch doen verwijderen. We kunnen als er belangstelling voor is, deze reclame afkopen, maar dat is op het ogenblik nog niet aan de orde. Verder experimenteert de raad van bestuur al een tijdje met een andere gratis mailing list (linux/unix gebaseerd). Zoals altijd zijn ook daaraan voor- en nadelen. Voorlopig denken we nog niet aan overschakelen,  maar we vermoeden dat er vroeg of laat toch betaling zal gevraagd worden van Yahoo. Dat hangt natuurlijk helemaal af van het internet-technologieklimaat.
 • de "owner" of eigenaar van de groep duidt een moderator aan (en/of is dat meestal zelf)
 • de moderator gaat de goede gang van zaken in de groep na en zorgt dat de yahoogroup.com-reglementen gerespecteerd worden evenals de "policy" van de groep zelf. 
 • Het mdforum bestaat uit verschillende onderdelen (subfora). Op dit ogenblik twee:
 • De verschillende subfora hebben een gemeenschappelijk en een specifiek huishoudelijk reglement
 • Men kan lid zijn van verschillende subfora

Naar Top


De Politiek van ALLE mdforum-groepen

 • de groepen zijn besloten, alleen leden kunnen lezen en schrijven in de groep
 • de fora van MDF zijn Nederlandstalig. Berichten en antwoorden op anderstalige berichten gebeuren dus in principe in het Nederlands. Wie zich in het Nederlands niet goed thuis voelt heeft het recht in het Frans, Duits of Engels te schrijven, zowel in berichten als in antwoorden (citaten in een vreemde taal kunnen trouwens altijd). Voor berichten of antwoorden in andere talen wende men zich eerst tot de moderator.
 • Iedereen is ertoe gehouden de medisch-deontologische en etische code te respecteren, alsmede de "regels van welvoeglijkheid" en het respect voor elkaars mening. 
 • De moderator "censureert" geen berichten alvorens ze door te sturen. (zie ook: wat u niet moet doen), maar behoudt zich het recht voor om de deelnemers persoonlijk of publiek op "ongeoorloofde" berichten te wijzen, die tegen de yahoogroup-policy ingaan . Regelmatig publiceert hij, zoals nu, de spelregels (al dan niet gewijzigd) in de groep. Wie daarover opmerkingen of vragen heeft reageert persoonlijk bij de moderator. Indien van algemeen belang zal hij ze rondsturen. 
 • alle berichten worden bewaard op de server. Voor de algemene groep (mdforum)  bijv. surft men naar: http://groups.yahoo.com/group/mdforum  (lees eerst: Hoe en Waarom registreren bij yahoo?)
 • alle berichten, evenals de antwoorden op die berichten, gaan naar de ganse groep 
 • attached files zijn  NIET  toegelaten in de groep wegens virusgevaar
 • alle deelnemers moeten er rekening mee te houden dat het forum besloten is. Informatie uit het forum kan slechts gebruikt of verspreid worden na expliciete toelating van de betrokkene.

Naar Top


Hoe inschrijven?

Alleen  artsen en apothekers kunnen inschrijven (via het online formulier op www.mdf.be ) op voorwaarde dat ze hun naam, adres, tel, rizivnr bekend maken. Niet-artsen/apothekers motiveren hun aanvraag. Ze kunnen soms volledig participeren, soms enkel als observator. Dit wordt hun persoonlijk bekend gemaakt en ze dienen zich daarmee akkoord te verklaren. Over elke betwiste aanvraag beslist de raad van bestuur van mdf-vzw.

Naar Top


Hoe uitschrijven?

Uitschrijven kan enkel door een leeg bericht te sturen aan een "unsubscribe-adres" . Voor alle fora bestaan er gelijkaardige adressen  Voor mdforum: stuur een leeg bericht aan:  mdforum-unsubscribe@yahoogroups.com

Naar Top


Hoe een bericht versturen naar de groep?

Zend gewoon een e-mail  aan mdforum@yahoogroups.com of een voor andere groepen  gelijkaardig adres, en het bericht wordt aan de ganse groep doorgegeven. U hoeft daartoe dus niet naar een website te gaan!

Naar Top


Hoe en Waarom registreren bij Yahoo?

Naast het feit dat het gratis is, zijn er zeer veel interessante dingen aan e-mail groepen. Wie even de moeite doet om zich als yahoogebruiker te registreren zal ze leren kennen. (deze registratie is evenwel niet nodig om te kunnen deelnemen aan de discussie). Kleine inconveniënten zijn er ook, en kunnen soms zelfs opgelost worden! Als u iets niet begrijpt, richt u tot het privé-adres van de moderator. LET WEL OP: als u registreert vergeet uw login en uw paswoord niet!! Dit kan tot zeer langdurige en moeilijke operaties leiden.

Procedure: surf met uw browser (Netscape, Internet-Explorer,...) naar http://groups.yahoo.com/group/mdforum (of http://groups.yahoo.com/group/mdfsci ,...) Daar zal men u zeggen dat u dient te registreren. Geef een Login op en een paswoord. VERGEET DIE NIET; hoofdletters en kleine letters zijn belangrijk. U bent dan geregistreerd, maar het kan enkele uren duren alvorens de databases van Yahoo aangepast zijn. Om deel te nemen aan de Yahoo groups als u reeds een ID en paswoord hebt, moet u "Use our Membership Wizard to locate your groups" aanklikken. De rest wijst zichzelf uit.

Als u daarna surft naar: http://groups.yahoo.com/ zal u de mdforum groep zien staan.

LET OP:

1. Het is niet strikt noodzakelijk om te registreren bij yahoo. Zend gewoon een e-mail aan mdforum@yahoogroups.com of een voor andere groepen gelijkaardig adres, en het bericht wordt aan de ganse groep doorgegeven. U hoeft daartoe dus niet naar een website te gaan, en niet geregistreerd te zijn! Wel zijn er een aantal voordelen verbonden aan de registratie.

2.Kies tijdens de registratieprocedure voor "English - United Kingdom" ( Dutch-Belgium kan niet) en NIET USA. Vink zo weinig mogelijk "diensten" aan!


Naar Top


Wat moet u doen

 • Om een bericht aan de groep te sturen: zend gewoon een e-mail  aan mdforum@yahoogroups.com of een voor andere groepen  gelijkaardig adres, en het bericht wordt aan de ganse groep doorgegeven. U hoeft daartoe dus niet naar een website te gaan!
 • Persoonlijke berichten en antwoorden stuurt u naar het privé-adres van die persoon. Let op: als U op de antwoordknop van uw e-mailprogramma klikt en het bericht verzendt, dan wordt het aan heel de groep verdeeld.
 • Blijf bij onderwerp en doel van de groep. Wil u personen buiten de groep bereiken, kopieer het bericht dan en schrijf ze persoonlijk aan
 • Als U een bericht wil "quoten" (d.w.z. d.m.v. de antwoordknop wordt het oorspronkelijk bericht in uw antwoord opgenomen), schrijf dan: 
  - ofwel bij voorkeur uw antwoord bovenaan
  - ofwel tussen de regels van het oorspronkelijk bericht (duidelijk aangeven!)
  - liefst niet onderaan
  - wis, bij langere berichten (= meer dan 1 scherm) zoveel mogelijk tekst van het oorspronkelijke bericht (+ de reclame!) uit uw antwoord.
 • Behoud enkel wat nodig is voor de verstaanbaarheid. Dit maakt het gemakkelijker voor de lezers.
 • Vul zoveel mogelijk het "subject" of "onderwerp" van het bericht in of accepteer het automatisch onderwerp ("Re:"…)
 • Zeer belangrijk is het dat uw e-mail adres correct is! Als u van adres verandert, gelieve dat dadelijk door te geven aan de moderator. Als uw e-mailadres "cryptisch" is (bv.: 001248@dvd.ce gelieve dan met uw naam en voornaam te tekenen. Het is logisch dat de groep weet wie het bericht geschreven heeft.
 • Controleer elke "VIRUSWARNING" die u krijgt op zijn echtheid op een betrouwbare site, alvorens ze door te sturen. Er worden veel meer berichten rondgestuurd over niet bestaande virussen dan over echte. Dat is op zichzelf al een virus! (zie verder voor meer info)
 • Doe regelmatig een VIRUSSCAN. Er zijn programma's genoeg (McAfee, Norton, Symantec, … ook gratis: bijv: www.cai.com  , of online http://www.virusscan.be  , www.grisoft.com
 • Wie de vraagsteller kan helpen, stuurt zijn antwoord aan de ganse groep, zodat iedereen hieraan voordeel heeft. (Dat houdt ook in dat wie niets anders te zeggen heeft dan: "Nee, dat weet ik niet", best niet antwoordt!)
 • Regelmatig dit reglement lezen als het verschijnt!!

Naar Top


Wat moet u NIET doen

 • Hetzelfde bericht sturen aan verschillende yahoogroups tegelijk of met "cc", en evenmin een bericht aan een egroup met "cc"  voor afzonderlijke perso(o)n(en). Dit wordt aanzien als "spamming" (= ongewenste mail).
 • Telkens een ander e-mailadres gebruiken om berichten te versturen (thuis, ziekenhuis,…). Gebruik steeds hetzelfde e-mailadres, anders wordt de afzender door yahoogroups.com niet herkend en dan wordt het bericht voorgelegd aan de moderator. Dit kan uiteraard voor vertraging zorgen. Let op ! Sommigen hebben (soms ongeweten) een ander e-mailadres bij hun provider dan het adres dat ze zelf kennen ("aliassen"). Ook dit kan voor ongemakken zorgen, hoewel het gewoonlijk wel in orde komt, mits wat overleg en geduld. 
 • Berichten "doorzenden" die van twijfelachtig allooi zijn, allerhande kettingbrieven over zieke kinderen, het droevig lot van Armeense soldaten, (meestal nep), berichten over computervirussen die U niet zelf hebt geverifieerd (bijv op www.symantec.com , http://vmyths.com/hoax.cfm , ... , zelf virussen verspreiden(!), enz… Wie de evolutie ivm nieuwe virussen in België van meer nabij wil opvolgen kan dit doen door regelmatig de volgende site te raadplegen of zich daar in te schrijven: http://www.bipt.be, …
 • Als het verzenden van attachements vrij is, stuur dan toch geen uitgebreide files in bijlage (vb. meer dan een halve megabite)
 • Vermeld geen namen van patiënten !!! Als de fout toch gebeurd is door iemand anders, meld dit aan de moderator, en als u antwoordt op het bericht, anonimiseer dan het aangehaalde gedeelte
 • Stuur geen berichten of antwoorden aan de groep die maar voor één persoon bedoeld zijn. Gebruik daartoe de persoonlijke e-mailadressen. Idem voor opmerkingen van technische aard ivm de e-mailgroep (moeilijkheden bij verzenden, ontvangen, …)
 • Onthoud u van niets terzake doende "internet-verspreide-moppen" en dito afbeeldingen. Gebruik daartoe andere fora of de persoonlijke adressen van uw vrienden.
 • Onthoud u zeker van racistische opmerkingen of opmerking die beledigend kunnen zijn voor deelnemende beroepsgroepen.
 • Wie vindt dat iemand zijn boekje te buiten gaat in de discussie, interpelleert de "dader" persoonlijk, niet in de groep, en/of verwittig de moderator op zijn persoonlijk adres. De moderator kan eveneens (privé-mail) tussen komen als hij het wat te gortig vindt. (Verder zijn we gelukkig nog niet moeten gaan!) 
 • Maak ook geen opmerkingen binnen de groep over dit reglement: doe dat aan het privé-adres van de  moderator 

Naar Top


Het (algemeen) mdforum

Lees eerst het algemeen deel

Het onderwerp van het (algemeen) mdforum, is wat het zelf zegt: alle medische en farmaceutisch onderwerpen in de brede zin, en die niet in een specifieke subgroep worden behandeld (er is nu een subgroep mdfsci voor wetenschappelijke onderwerpen), zijn aan de orde.

Het doel is medische en farmaceutische problemen - in de brede zin - te kunnen voorleggen aan collega's. Niettemin zijn discussies toegelaten over niet-medische onderwerpen (het functioneren van de groep zelf, computers, Internet enz…), op voorwaarde dat deze niet TE technisch worden of TE langdradig. Discussies over medisch-politieke onderwerpen kunnen eveneens, maar mogen niet ontaarden in welles-nietes. WIJ VRAGEN WEL NADRUKKELIJK om medisch-politieke discussies die aanleiding zouden kunnen geven tot syndicaal verbaal geweld of twisten tussen de leden(groepen) van het forum (preventief) te vermijden, en/of tijdig te stoppen. In voorkomend geval zal de moderator vragen ze onmiddellijk te beëindigen. Al de rest wordt overgelaten aan het gezond verstand van de leden, totdat het tegendeel bewezen is.

Nuttige adressen:

Inschrijven: www.mdf.be 
Post message: mdforum@yahoogroups.com 
Unsubscribe: mdforum-unsubscribe@yahoogroups.com 
List owner: mdforum-owner@yahoogroups.com 
Moderator: Theo.Putzeys@pandora.be 
URL to this page: http://groups.yahoo.com/group/mdforum 
URL mdf: http://www.mdf.be 

Naar Top


Mdfsci

Lees eerst het algemeen deel

Het onderwerp van mdfsci is in eerste instantie wetenschappellijk medisch en farmaceutisch, in de brede zin. Het doel is medische en farmaceutische vragen te kunnen stellen aan collega's. Niet wetenschappelijke onderwerpen zijn strikt beperkt tot het functioneren van de groep zelf, op voorwaarde dat deze niet TE technisch worden of TE langdradig. Voor alle andere discussies wende men zich tot het algemene mdforum@yahoogroups.com .
Het onderwerp van het (algemeen) mdforum, is wat het zelf zegt: alle medische en farmaceutisch onderwerpen in de brede zin, en die niet in een specifieke subgroep worden behandeld (er is nu een subgroep mdfsci voor wetenschappelijke onderwerpen), zijn aan de orde.

WIJ VRAGEN WEL NADRUKKELIJK om alle discussies sereen te houden! Gelieve discussies die aanleiding zouden kunnen geven tot syndicaal verbaal geweld of twisten tussen de leden(groepen) van het forum (preventief) te vermijden, en/of tijdig te stoppen. In voorkomend geval zal de moderator vragen ze onmiddellijk te beëindigen. Al de rest wordt overgelaten aan het gezond verstand van de leden, totdat het tegendeel bewezen is.

Nuttige adressen:

Inschrijven: www.mdf.be 
Post message: mdfsci@yahoogroups.com  
Unsubscribe: mdfsci-unsubscribe@yahoogroups.com 
List owner: mdfsci-owner@yahoogroups.com 
Moderator: Theo.Putzeys@pandora.be 
URL to this page: http://groups.yahoo.com/group/mdfsci 
URL mdf: http://www.mdf.be 

Naar Top


Gaan we niet te veel reclameboodschappen krijgen? 

Zoals u weet is de aanpak van een aantal internetsites sinds de grote "internet- en technologiecrisis" drastisch veranderd. Vele, vroeger gratis aanbiedingen met een kleine niet-hinderlijke reclame, worden meer en meer betalend en/of de aanbieders worden agressiever met meer reclame. Dat noemt men ook SPAMMING (hoewel dit woord oorspronkelijk enkel gebruikt werd voor het ongevraagd sturen van e-mail). Zo ook yahoo. De yahoogroups zijn nog gratis, maar ipv het kleine strookje reclame onderaan zijn er nu regelmatig pop-up schermen. 

Wel moeten we onderscheid maken tussen de mailinggroups, zoals de onze, en de mailingwebdiensten. U kent ongetwijfeld Hotmail als webmaildienst. Ook yahoo heeft zo'n mailingwebdienst (evenals bijv. myrealbox, Fastmail, Mail.com...) ze hebben allemaal hun voor en nadelen, waarop we echter hier niet ingaan.

Yahoo blijft gratis, maar "spuit" nu meer reclame - vooral bij de mailingwebdienst - maar ook (weliswaar minder) voor de andere services. Mail.com bijvoorbeeld is nog VEEL erger.

De meesten die bij Yahoo aangesloten zijn staan default ingeschreven als English-United States. Het is juist deze groep die de reclame en reclame-e-mails krijgt, meestal dan nog op de Amerikaanse markt, zodat het alleen hinderlijk is. Kan u daar iets aan doen? Ja, iets wel, maar of men alles kan vermijden weet ik niet.

Hoe? Inloggen bij My Yahoo ( http://my.yahoo.com ), Account Info kiezen (bovenaan) en dan Edit your marketing preferences in de sectie Member Information. Daar kunt u om te beginnen kiezen om géén berichten van derden te ontvangen (Yahoo Delivers). Daarnaast moet u nu ook 13 individuele “diensten” van Yahoo zelf uitvinken. Let op! Yahoo heeft het over “diensten”, maar het gaat in feite om e-mails. Verder moet u onderaan de pagina de opties Do not contact me via postal address en Do not contact me via telephone aanvinken. 

!!! Maar u kan (voorlopig toch nog) heel deze procedure vermijden door als uw Yahoo-account als English - United Kingdom in te schrijven (procedure: Inloggen bij My Yahoo (http://my.yahoo.com), Account Info kiezen (bovenaan, en dan Edit). Dutch-Belgium kan niet. Dan hoeft u verder niets te doen. Geen garantie dat alles dan ophoudt, maar het kan verminderen.

Er zijn natuurlijk ook programma's die de "ads" en pop-ups buiten houden, maar dat is een ander kapittel (bijv: Pop-Up Stopper 2.06, Stop the Pop, Finagle, Pop-Up Killer : let wel op: sommige zijn betalend)

Naar Top


Kunnen we geen enquêtes organiseren binnen mdforum?

Men zal ondertussen al wel ingezien hebben dat het beantwoorden van enquêtes met de antwoordknop zeer belastend kan zijn voor het forum. Er zijn nu ongeveer 400 leden; als die allemaal antwoorden binnen het forum dan krijgt iedereen die antwoorden allemaal terug.  Dat is zeer vervelend. Een aantal zijn misschien met vakantie...hun mailboxen zullen overlopen, enz.

MDF heeft daartoe een geëigend programma, dat we te alle tijde kunnen gebruiken. Het volstaat uw vraag voor te leggen aan de moderator, en er kan dan via de site geantwoord worden, wat veel minder belastend is voor de groep. 

Daarom: organiseer zelf geen poll's, enquêtes, enz., maar leg uw vraag in voorkomend geval voor aan de moderator.

Naar Top


Wat is Bouncing?

"Bouncing" gebeurt als uw adres onbereikbaar is: men onderscheidt

- hard bouncing: uw adres bestaat niet meer, verandering van provider, ... en 

- soft bouncing (volle mailbox, moeilijkheden provider, ...). Yahoo stuurt in dat laatste geval regelmatig (ongemerkt) sondage-testen (probes) naar dat adres. Krijgt deze sondagetest of probe geen foutmelding terug, dan wordt het adres beschouwd als opnieuw bereikbaar, en wordt alles automatisch hersteld.

Wie een log-in heeft bij yahoogroups kan dat ook zelf herstellen. Op vraag van een lid (dat geen post meer krijgt van mdforum) kan de moderator een Reactiviation Request e-mail sturen (in het Engels)... U moet daar dan op antwoorden volgens de procedure in het bericht uitgelegd. (Dit is nieuw: vroeger kon ik zelf het adres "unbouncen", maar dat gaat niet meer). Daarna zou alles in orde moeten komen, maar er kunnen enkel uren over gaan! 
Let evenwel op: het aantal reactivation requests dat ik kan sturen is beperkt.

Het kan u eigenaardig voorkomen dat u nog wel andere mail ontvangt en kan versturen. Toch kan dat, bijv. als de communicatie yahoo/uw provider onopgemerkt een tijd is uitgevallen. 


Wat is een Mailinglist, wat is een Newsgroup? 

Naar Top


Waarom een Mailinglist, waarom geen Newsgroup?

Naar Top