Laatste Update:
30-05-2004

Het MD Forum voert regelmatig projecten uit, zowel op eigen initiatief, als in opdracht van derden. Bovendien hebben we ook een aantal dossiers, op eigen initiatief samengesteld, die u kan raadplegen via deze web site.

Voor een aantal projecten zou MDF ook graag op uw medewerking kunnen rekenen. Als u zich wenst te engageren in één van de projecten van MDF, of in MDF-vzw zelf, schrijf dan één van de leden van de Raad van Bestuur aan, en/of vul alvast het registratieformulier in.