Laatste Update:
30-05-2004

Alhoewel het MDF zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert MDF niet dat al die informatie adequaat, juist en volledig is, noch dat de site alomvattend is.

MDF kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

MDF heeft geen enkele verantwoordelijkheid in verband met de inhoud van een externe web site waarop een link vanuit of naar de MDF web site gelegd is.

Een deel van deze website is voor iedereen toegankelijk. In de medische links zijn er ook verbindingen gelegd naar degelijke patiëntinformatiesites. We willen hierbij niet-medisch geschoolde personen waarschuwen voor de massa medische en pseudo-medische informatie die op het internet te vinden is. Heel vaak zijn volledig tegenstrijdige meningen over eenzelfde aandoening te vinden. Heeft u een medisch probleem, raadpleeg dan a.u.b. een arts.