Laatste Update:
30-05-2004

LID WORDEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING
VAN DE VZW. MEDISCH DISCUSSIEFORUM

Als je akkoord kan gaan met onze statuten (lees ze toch maar eerst eens), kan je ook lid worden van de vzw. Medisch Discussieforum die het MD-forum beheert en naar de toekomst nog andere initiatieven zal nemen. Het lidmaatschap bedraagt 25,-Euro!

Als volwaardig lid heb je stemrecht in de algemene vergadering.

Om lid te kunnen worden moet je voldoen aan volgende voorwaarden:

  • de statuten lezen en onderschrijven
  • je expliciet kandidaat stellen
  • je kenbaar maken met naam, adres, emailadres en erkenningsnummer (RIZIV nummer voor Belgische artsen en apothekers).

Dit moet je doen per brief of fax of elektronische post. Indien je kandidatuur aanvaard wordt door de raad van bestuur (zie statuten), krijg je hiervan bericht.

Men kan ook steeds zijn ontslag aanbieden bij de raad van bestuur.