Laatste Update:
30-05-2004

HOE AANSLUITEN BIJ HET MD-FORUM?

Om aan te sluiten bij het MD-forum, en dus toegang te hebben tot het verzenden en krijgen van berichten van het MD-forum waarop nu reeds honderden artsen en apothekers aangesloten zijn, moet je volgende instructies volgen:

Om zeker te zijn dat U arts of apotheker bent, gelieve Uw RIZIV-nummer of registratienummer, uw volledige naam, adres en telefoonnummer (+ fax) te vermelden in het bericht! U ontvangt dan vrijwel onmiddellijk een bevestiging van de ontvangst van uw aanvraag. Als alles in orde is, schrijven we je in, en je bent vertrokken. Als ingeschrevene kan je dan een bericht sturen naar de mailinglijst via een email naar alle leden van het mdforum@yahoogroups.com en zal je alle berichten die naar het forum gepost worden in je emailbus krijgen.

Het invulformulier vindt u hier: registreer

Om je AF TE MELDEN stuur je een lege email naar mdforum-unsubscribe@yahoogroups.com 

VRAGEN : kan U steeds stellen via een mail naar ludwigvb@skynet.be.

De webmaster houdt het register van alle aangemelde personen bij. De webmaster kan personen uitsluiten die netiquette-normen of ethische normen overschrijden, of indien pseudoniemen opgegeven werden of valse informatie verschaft werd bij inschrijving. De normen zullen opgebouwd worden naargelang de noodzaak; ze maken deel uit van het huishoudelijk reglement van de vzw. en zullen regelmatig aan de deelnemers van de mailinglist worden meegedeeld in een bericht.

Het is de bedoeling dat via deze mailinglijst collegae elkaar de interessante sites laten weten en discussiėren over praktijkvoering, gezondheidszorg en informatica . 

Iedereen kan naar iedereen berichten posten. 

Omwille van het gevaar van virussen kun je (voorlopig?) GEEN attachements meegeven met uw berichten.